previous Array IV next

category 7: POSSIBLE FUNCTION(S) IN DIFFERENT AREAS of METABOLISM

proteoid root 10 DAE

-P proteoid root 10 DAE

proteoid root 12 DAE

-P proteoid root 12 DAE

proteoid root 14 DAE

-P proteoid root 14 DAE

normal root

+P normal root 14 DAE

normal root

-P normal root 14 DAE

white lupin leaves

+P leaf 14 DAE

white lupin leaves

-P leaf 14 DAE

L# GenBank accession # bp E-value annotation spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average
E012 7 536 5.00E-49 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE 2 (EC 2.5.1.6) 458.2 538.3 498.3 274.1 296.7 285.4 218.3 230.7 224.5 110.2 135.9 123.0 288.6 385.1 336.8 235.2 242.8 239.0 142.0 129.8 135.9
E059 7 460 1.00E-31 5-METHYL/TETRAHYDROPTEROYLTRIGLUTAMATE 505.4 728.8 617.1 157.6 183.7 170.6 134.5 169.2 151.8 155.0 187.8 171.4 532.0 460.7 496.3 227.3 208.8 218.1 140.5 173.1 156.8
E079 7 534 3.00E-34 ENDOGLUCANASE (EC 3.2.1.4) 71.0 69.0 70.0 32.0 46.0 39.0 49.9 53.8 51.8 64.4 72.1 68.3 40.9 31.7 36.3 49.1 88.7 68.9 72.1 70.4 71.2
E083 7 582 1.00E-51 CHAPERONIN 80.8 87.4 84.1 203.9 135.6 169.7 202.1 96.7 149.4 132.3 102.2 117.3 183.0 75.8 129.4 268.6 154.0 211.3 167.7 78.4 123.0
E090 7 489 2.00E-38 ADP-RIBOSYLATION FACTOR 110.3 81.1 95.7 61.9 104.9 83.4 109.1 81.5 95.3 67.9 70.6 69.3 90.1 69.0 79.6 61.3 41.6 51.5 76.2 65.8 71.0
E107 7 517 2.00E-48 5-METHYL/TETRAHYDROPTEROYLTRIGLUTAMATE 440.9 472.0 456.4 287.4 300.4 293.9 162.7 149.5 156.1 182.7 198.2 190.5 234.9 212.7 223.8 162.8 176.1 169.4 100.6 101.8 101.2
E109 7 452 2.00E-33 5-METHYL/TETRAHYDROPTEROYLTRIGLUTAMATE 699.3 717.6 708.4 413.1 467.4 440.2 463.1 389.7 426.4 274.4 323.7 299.0 672.6 555.9 614.2 290.0 283.5 286.8 138.7 142.0 140.3
E159 7 465 2.00E-14 SYNTAXIN RELATED PROTEIN 22.4 36.6 29.5 36.3 49.0 42.6 33.7 48.2 41.0 53.1 74.2 63.6 11.0 39.4 25.2 47.4 62.4 54.9 71.8 95.7 83.7
E167 7 418 1.00E-28 ANNEXIN LIKE PROTEIN 65.3 95.6 80.4 57.3 68.2 62.7 65.6 42.4 54.0 67.1 68.0 67.6 60.5 70.2 65.4 45.0 54.1 49.6 64.4 61.6 63.0
E204 7 464 1.00E-34 ANNEXIN PROTEIN 165.9 82.5 124.2 115.8 69.2 92.5 67.0 62.9 64.9 80.2 72.1 76.1 156.4 33.5 95.0 96.6 80.0 88.3 79.1 66.6 72.9
E249 7 436 1.00E-36 P WD-40 REPEAT PROTEIN 256.9 400.9 328.9 126.9 162.2 144.6 120.7 139.7 130.2 131.0 165.8 148.4 134.8 282.4 208.6 108.7 64.3 86.5 107.6 76.6 92.1
E303 7 443 2.00E-31 METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE 1.5.1.20 166.3 262.9 214.6 78.4 46.7 62.5 50.2 66.2 58.2 112.1 163.2 137.7 40.5 9.5 25.0 50.0 49.5 49.8 61.0 65.7 63.4
E307 7 503 4.00E-40 ADP-RIBOSYLATION FACTOR 356.4 369.2 362.8 469.7 447.2 458.5 539.6 536.6 538.1 126.7 181.5 154.1 139.7 227.9 183.8 69.8 62.2 66.0 84.5 70.4 77.4
E325 7 425 7.00E-36 METHIONINE SYNTHASE(EC 2.1.1.14) 327.0 365.9 346.5 163.3 166.0 164.7 141.6 155.5 148.6 165.2 198.3 181.8 208.9 214.2 211.6 111.2 127.4 119.3 79.7 78.2 79.0
E332 7 443 8.00E-29 ENDOGLUCANASE (EC 3.2.1.4) 104.6 128.8 116.7 73.5 113.6 93.6 54.5 99.8 77.2 79.7 89.0 84.4 66.9 139.8 103.4 64.7 86.1 75.4 72.9 79.4 76.2
E355 7 442 1.00E-29 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE (EC 2.5.1.6) 332.3 412.3 372.3 132.3 160.8 146.5 166.6 200.5 183.6 226.5 233.6 230.0 118.7 201.6 160.1 125.6 260.4 193.0 86.0 116.0 101.0
E378 7 457 1.00E-15 HYDROLASE (contains an esterase/lipase/thioesterase 192.8 153.8 173.3 103.9 93.5 98.7 109.5 76.9 93.2 96.7 96.0 96.4 128.8 96.8 112.8 71.6 72.8 72.2 79.4 75.3 77.4
E434 7 580 6.00E-34 THIOREDOXIN 71.7 46.9 59.3 61.4 79.0 70.2 41.2 40.2 40.7 68.3 72.1 70.2 62.7 18.7 40.7 54.0 49.3 51.6 66.4 62.4 64.4
E462 7 746 5.00E-28 0-METHYLTRANSFERASE 167.3 120.2 143.7 112.6 136.3 124.4 97.8 94.6 96.2 76.5 75.5 76.0 130.7 148.9 139.8 89.6 99.2 94.4 76.7 81.0 78.8
E472 7 741 2.00E-70 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE (EC 2.5.1.6) 466.8 498.7 482.8 153.2 154.6 153.9 112.3 120.7 116.5 378.6 670.2 524.4 131.5 124.5 128.0 127.3 136.3 131.8 88.3 92.3 90.3
E475 7 729 5.00E-67 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE 205.4 213.8 209.6 311.7 457.1 384.4 250.6 377.5 314.1 123.4 133.9 128.6 308.5 543.3 425.9 209.0 430.1 319.6 161.9 310.7 236.3
E480 7 688 2.00E-80 5METHYLTETRAHYDROPTEROYLTRIGLUTAMATE 345.0 282.6 313.8 176.8 152.5 164.7 92.5 108.9 100.7 142.2 150.5 146.3 258.2 217.9 238.1 92.1 93.4 92.7 84.0 80.4 82.2
E489 7 698 5.00E-45 5METHYLTETRAHYDROPTEROYLTRIGLUTAMATE 386.6 358.5 372.6 201.5 186.6 194.1 125.5 197.5 161.5 158.7 163.8 161.3 153.4 137.3 145.3 136.9 141.5 139.2 92.6 90.9 91.7
E513 7 732 6.00E-55 SULFATE ADENYLTRANSFERASE (EC 2.7.7.4) 154.9 204.4 179.7 332.4 318.3 325.3 343.9 314.9 329.4 79.7 101.2 90.5 300.0 264.5 282.3 479.8 494.4 487.1 136.1 119.1 127.6
E530 7 704 4.00E-46 AMINOTRANSFERASE 72.6 109.9 91.2 138.9 184.3 161.6 127.5 121.7 124.6 79.8 111.2 95.5 195.2 298.7 247.0 121.0 152.4 136.7 103.4 110.4 106.9
E588 7 671 2.00E-61 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE 289.1 315.6 302.3 206.7 203.4 205.1 234.9 88.6 161.8 209.9 186.9 198.4 216.7 86.2 151.5 100.4 82.0 91.2 102.7 75.7 89.2
E596 7 766 4.00E-75 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE 408.1 473.3 440.7 32.6 25.7 29.1 42.7 22.7 32.7 144.9 151.3 148.1 12.2 -10.0 1.1 96.0 51.4 73.7 69.9 44.6 57.2
E609 7 753 1.00E-68 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE (EC 2.5.1.1.6.) 168.5 145.2 156.8 39.9 25.4 32.7 58.8 54.7 56.8 66.7 79.4 73.1 41.1 6.5 23.8 98.1 57.1 77.6 81.4 64.3 72.9
E618 7 749 3.00E-60 ATP SULFURYLASE/APS KINASE (EC 2.7.7.4) 152.9 147.3 150.1 175.4 164.6 170.0 232.2 221.8 227.0 78.0 71.2 74.6 72.3 74.3 73.3 103.7 80.2 91.9 88.7 77.7 83.2
E630 7 709 3.00E-33 HISTIDINE CONTAINING PHOSPHOTRANSFER PROTEIN 189.3 132.0 160.7 177.0 169.7 173.3 99.3 91.2 95.2 87.7 94.3 91.0 87.9 109.3 98.6 51.7 48.3 50.0 50.6 54.3 52.4
E636 7 719 2.00E-19 CARBONYL REDUCTASE-LIKE PROTEIN 113.8 131.2 122.5 132.8 127.1 130.0 65.9 92.3 79.1 94.0 94.7 94.4 0.3 18.5 9.4 62.2 64.8 63.5 57.2 55.5 56.3
E688 7 713 8.00E-73 METHIONINE SYNTHASE (EC 2.1.1.14) 590.7 611.3 601.0 325.2 361.7 343.5 336.1 368.9 352.5 176.5 249.0 212.8 286.9 396.8 341.8 239.0 272.6 255.8 97.9 105.9 101.9
E764 7 721 5.00E-56 SERYNE HYDROXYMETHYLTRANSFERASE (EC 2.1.2.1) 68.5 56.6 62.6 45.8 29.4 37.6 79.6 65.1 72.4 67.5 60.3 63.9 22.4 6.9 14.6 69.9 65.4 67.6 49.5 43.5 46.5
E784 7 686 1.00E-64 SULFATE ADENYLYLTRANSFERASE 137.6 123.2 130.4 163.3 154.2 158.7 232.4 152.2 192.3 83.3 88.9 86.1 123.1 116.8 120.0 113.6 95.0 104.3 79.6 90.8 85.2
E792 7 754 1.00E-68 ADENOSYLHOMOSYSTEINASE (EC 3.3.1.1) 249.8 303.9 276.8 131.4 125.1 128.2 75.9 67.8 71.8 88.8 116.8 102.8 163.7 176.0 169.9 74.2 113.8 94.0 61.2 63.3 62.3
E804 7 737 3.00E-57 SULFATE ADENYLYLTRANSFERASE 89.4 157.2 123.3 60.9 87.2 74.1 183.4 63.6 123.5 73.8 87.7 80.8 77.3 299.4 188.3 68.8 72.8 70.8 71.0 55.2 63.1
E827 7 727 2.00E-64 ENDOCGLUCANASE 1 230.4 229.3 229.9 167.9 163.4 165.7 101.8 189.6 145.7 152.3 191.3 171.8 65.2 171.9 118.5 61.7 78.0 69.9 53.4 51.0 52.2
E830 7 737 7.00E-75 ADENOSYLHOMOSYSTEINASE (EC 3.3.1.1) 471.6 430.6 451.1 186.3 156.3 171.3 172.8 117.2 145.0 141.4 148.3 144.9 184.4 156.5 170.4 121.3 106.7 114.0 74.9 74.2 74.6
E832 7 743 3.00E-39 "P BETA-1,3-GLUCANASE" 67.3 73.8 70.6 39.6 35.9 37.7 59.9 58.7 59.3 77.0 69.1 73.0 18.5 20.4 19.5 72.2 59.8 66.0 54.0 52.0 53.0
web site documents are copyright © 2004 AD with prior, Claudia Uhde-Stone. all rights reserved.